Câu chuyện thành công

  • Câu chuyện thành công 1

    Để phá vỡ sự độc quyền, nghiên cứu và phát triển, việc thành lập công nghệ cốt lõi của hệ thống khí nén, tạo ra một thương hiệu quốc gia là nhiệm vụ tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng và phát triển nhân viên, cung cấp cho người sử dụng những sản phẩm có chất lượng và giá rẻ và dịch vụ thỏa mãn cho doanh nghiệp và xã hội Lợi nhuận và thuế nhiều hơn, mà còn cho các ngành công nghiệp máy nén khí trong nước có thể đứng trong ngành công nghiệp máy nén trong thế giới đóng góp vào rừng riêng của họ.